Cadru: Obiective si metodologie

 

1. Obiective

****

Angajamentele proiectului sunt teoretice si aplicative. Premisa de la care plecam este aceea ca (ratiunea si ratiunea publica sunt un reazam in fata) ratiunea, mai ales in folosirea ei publica, este strict necesara pentru rezolvarea diferitelor probleme cu care se confrunta cultura si societatea de astazi. In acest sens, obiectivele proiectului nostru sunt:

1. Sa contribuie la clarificarea conceptului de ratiune publica prin prezentarea, compararea si analiza critica a diferitelor conceptii si teorii in legatura cu acesta.
2. Sa ofere un tablou sintetic al conceptiilor privind aspectele rationalitatii in domenii specifice cum sunt: stiinta, limbajul, economia, evolutia si sa identifice posibile relaţii cu o concepţie a ratiunii publice.
3. Sa realizeze o comparatie intre teoriile deciziei rationale, teoriile alegerii rationale si teoriile normative ale rationalitatii in relatie cu conceptul de ratiune publica si sa ofere o evaluare critica a productivitatii explicative a acestora.
4. Sa reevalueze conceptul de ratiune publica din perspectiva diferitelor teorii generale ale ratiunii si rationalitatii.
5. Sa ofere o sinteza a diferitelor conceptii filosofice cu privire la multiculturalism si sa investigheze modul in care acestea se raporteaza sau nu la o conceptia sau alta cu privire la ratiunea publica.
6. Pe baza de clarificari, comparatii si reevaluari, sa ofere noi perspective de interpretare a ratiunii publice cu scopul de a raspunde necesitatilor unei bune functionari a unei societati multiculturale, in contextul prezervarii traditiilor, al tolerantei si neutralitatii statului.
5. Sa realizeze o teorie a ratiunii publice in asa fel incat oglinda ei aplicativa sa se extinda de la domeniul acordului politic la acela al educatiei si formarii.
6. Sa operationalizeze conceptul ratiunii publice in asa fel incat acesta sa fie aplicabil cerintelor unei formari individuale de tip multicultural. Ratiunea publica apartine indivizilor. Intrebarea noastra este nu doar ce se potriveste sistemelor politice si  culturilor astfel incat acestea sa ofere un cadru pentru manifestarea ratiunii publice, ci si ce se potriveste sistemelor educationale in asa fel incat formarea sa fie realizata in spiritul ratiunii publice.

Obiective tinand de aspectele aplicative si teoretice ale cercetarii li se adauga o serie de obiective strategice vizand realizarea vizibilitatii pe plan international a proiectului, obiective care vor fi urmarite in mod implicit pe toata durata cercetarii. Din acest punct de vedere, proiectul nostru isi propune:

.  Sa polarizeze diferitele preocupari la nivel national in jurul acestei directii de cercetare prin realizarea unei comunitatii de cercetare care sa atinga masa critica necesara recunoasterii sale pe plan international.
2. Sa creeze instrumentele stiintifice necesare constituirii acestei comunitatii si a unei recunoasterii internationale,  prin realizarea de traduceri din limbi straine in limba romana, publicarea rezultatelor cercetarii in limbi straine,  realizarea de work-shop-uri si conferinte, precum si editarea unei reviste electronice de nivel international -- Public Reason, acreditata ISI.
3. Sa difuzeze rezultatele teoretice si aplicative  ale cercetarii la nivel national si international, prin mijloace specifice comunitatii academice.
4. Sa operationalizeze diferitele rezultate ale cercetarii si sa le ofere factorilor educationali, la nivel national si international, in vederea evaluarii si aplicarii lor in politicile educationale.
5. Sa creeze o dezbatere la nivel national asupra problematicii ratiunii publice ca parte aplicativa a acestui proiect, in contextul vietii publice romanesti si a configurarii Uniunii Europene ca societate multiculturala. 

 

2. Metodologia cercetarii

****

In filosofie, metodologia cercetarii este strans legata de orientarea filosofica impartasita de cercetatori. Metodele de lucru utilizate de filosofi sunt in principiu, analitice sau hermeneutice. Membrii echipei de cercetare impartasesc conceptia analitica asupra metodei de lucru in filosofie.

Dintre metodele care vor fi utilizate in cercetare mentionam: documentarea, analiza de limbaj, discutia critica, analiza si reconstructia conceptuala, analiza de text si analiza comparativa, studiul de caz, formalizarea logica si modelarea. Intrucat ne propunem editarea de antologii de texte si publicatii, editarea stiintifica a acestora va fi inteleasa ca o parte a metodologiei de cercetare.

Toate produsele stiintifice ale proiectului vor fi supuse unei analize si discutii critice colegiale. In aceste discutii vor fi implicati si cercetatori din catedrele din care facem parte, precum si cercetatori din universitatile din strainatate cu care vom colabora. Alte metode utilizate vor fi cele specifice muncii in echipa: focus-grup, brainstorming si discutia ipotezelor. Intrucat proiectul are si scopuri aplicative, dintre metodele de cercetare nu vor lipsi observatia empirica si generarea de ipoteze.

Se vor aplica sistemele internationale de citare si de redactare a articolelor stiintifice publicabile in revistele internationale. Pentru tinerii cercetatori, introducerea in utilizarea unor asemenea metode si insusirea lor va fi un obiectiv care va fi urmarit.


© 2007 Toate drepturile rezervate