Director, echipa de cercetare, rezultate preconizate

DIRECTOR DE PROIECT: Romulus Brâncoveanu, conf.  univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

****

Domeniile de competenta relevante pentru tema propusa vizeaza competentele si interesele pe care le-am dobandit de-a lungul timpului in cateva mari domenii. Aceste competente sunt strans legate de parcursul meu profesional si stiintific, de dupa 1990, marcat de o trecere de la filosofia stiintei, filosofia educatiei si politicile educationale, la problematica filosofiei politice si sociale.
Filosofia stiintei: Preocuparile de filosofia stiinte se leaga de sustinerea tezei de doctorat „Teorie sau program de cercetare? Modalitati de constructie teoretica in stiintele omului” . In cadrul acesteia, am introdus intr-un mod specific conceptul de program de cercetare pentru a descrie marile teorii sociologice si constructia lor teoretica (Weber, Pareto, Durkheim si Parsons). Diferitele concepte lansate in cadrul acestei teze au constituit obiectul unor preocupari ulterioare care s-au concretizat intr-o serie de articole, dintre care mentionez: „Disciplina stiintifica: reprezentare si consens”, in Cunoastere si analiza, All, Bucuresti 1998, ISBN 973-9392-34-2, „Discurs si emergenta sau o ipoteza dialogica a discursului”, in M. Bodea (coord.), Complexitatea. Teme logice, ontologice si epistemologice, Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca, 2002, ISBN973-686-272-0, „Rolul programelor metodologice in stiintele sociale”, in Analele Universitatii Bucuresti, Filosofie, 2001 (aparut in 2005) ISSN 0068 – 3175, De asemenea, sintetizand activitatea de cercetare inceputa odata cu teza de doctorat, am publicat volumul Canoane metodologice si dialog discursiv. Despre programele metodologice in stiintele sociale, Editura Paralela 45, Pitesti, 2004, ISBN973-697-175-9. In randul preocuparilor mele de filosofia stiintei, dar si a competentelor dobandite in politicile educationale, am obtinut un grant de cercetare CNCSIS in care diferitele aspecte ale teoriei cunoasterii si ale evolutiei stiintei sunt raportate la noile schimbari institutionale din universitatea europeana, presupuse de Procesul Bologna: „Universitatea europeana si institutionalizarea cunoasterii: fundamente cultural – valorice ale invatamantului universitar modern si schimbarea institutionala in universitatea de astazi”.
Filosofia educatiei si stiintele educatiei: Preocuparile mele legate de filosofia si stiinta educatiei s-au concretizat in diferite studii in calitate de co-autor si autor. Mentionez ca multe dintre aceste studii au constituit o baza pentru luarea unor decizii de politica educationala pentru organisme nationale sau internationale. Dintre studiile prin care am contribuit la realizarea cadrului conceptual-teoretic al reformei educatiei din Romania, precum si la realizarea unor politici si proiecte concrete, le mentionez pe cele mai importante: Decentralizing Education in Transition Society,  Washington, D. C.: The World Bank, 2001, ISBN 0-8213-4876-0, Reviews of National Politics for Education: Romania, OECD Publications, Paris, ISBN 92-64-17635-7, Inclusive Education in Romania, UNESCO, Paris, 2000, ED – 2001/WS/2 ), National Report on Education for All, Romania, Institute of National Education, Bucharest, 1999, Cartea alba a reformei invatamantului in Romania, 1998,  Alternative, Bucuresti, 1998, ISBN 973-9216-64, Reforma invatamantului din Romania: conditii si perspective, ISE, Bucuresti, 1993. Tot in domeniul educatiei am condus sau am facut parte din diferite echipe de cercetare sau de proiect in care s-au desfasurat importante activitati de cercetare empirica si teoretica a problemelor educatiei. Dintre acestea mentionez: „Proiectul pentru Invatamantul Rural”, co-finantat de Banca Mondiala (2002 – 2007, director adjunct, 2007 – coordonator), „Proiectul reformei Invatamantului Romanesc”, co-finantat de Banca Mondiala, coordonator al sub-componentei Politici si Legislatie (1996 – 2000), „Education for All”, proiect finantat de UNESCO si Banca Mondiala – coordonator, membru al echipei de cercetare (1999 – 2000), „Descentralizarea serviciilor educationale in Romania”, proiect de cercetare finantat de Banca Mondiala - membru al echipei de cercetare.
Filosofiei politica si morala:  Din 1998 predau filosofie politica si filosofia istoriei la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti. In aceasta perioada am predat sau predau cursuri precum:  Introducere in filosofia politica, Filosofie politica contemporana, Filosofia istoriei, Filosofie sociala, Teorii politice, Antropologie politica, Modele ale democratiei europene etc. In aceasta calitate am participat la constituirea modulului de filosofie politica si morala, prima incercare de la noi, de dupa 1989, de a configura un program de studii in domeniul filosofiei politice si morale  si, de asemenea, in constituirea unui program de studii de licenta si masterat in domeniul studiilor europene. Tot in domeniul filosofiei politice, mentionez activitatea mea legata de constituirea tematicii filosofiei si stiintei politice la noi si a unei comunitati stiintifice in jurul acesteia prin publicarea a numeroase analize si articole in revista Sfera Politicii. Am fost redactor al acestei reviste intre 1993 -1996, iar incepand din 2003 sunt redactorul ei sef. Sfera Politicii, in urma ultimei evaluarii realizate de CNCSIS, a primit calificativul B+. In Sfera Politicii publica nu doar autori romani, ci si numerosi autori straini. Revista este inclusa in baze de date internationale cum sunt: Knowledge Base Social Science in Eastern Europe, GESIS si CEOL. Mentionez ca revista Sfera Politcii, a ajuns la nr. 128, dupa 15 ani de aparitie neintrerupta. De asemenea, tot in acest domeniu, din 2003, sunt presedinte executiv al Institutului de Cercetari Politice si Economice, din Bucuresti.  Am coordonat o serie de volume si am publicat diferite articole dintre care mentionez: „Raportul Tismaneanu: ecouri”, numar special Sfera Politicii, nr. 126 – 127, anul XV, 2007, ISSN 1221-6720, 138 p, „Uniunea Europeana. Romania. Prima zi”, numar special Sfera Politicii, nr. 125, anul XIV, 2006, ISSN 1221-6720, 152 p., „Partide si societate”,  numar special Sfera Politicii, nr. 124, anul XIV, 2006, ISSN 1221-6720, 152 p., „Uniunea Europeana: structuri si asteptari”, num. triplu special, Sfera Politicii, nr. 120, 121, 121, anul XIV, 2006, ISSN 1221-6720, 152 p., „Ratiune publica, ratiune politica si ratiune civica  sau cum transpare problema Luminarii in disputa dintre  Habermas pe Rawls”, in Filosofia azi. Prima intalnire romano-chiliana, Editura Universitatii din Bucuresti (ed. Mircea Dumitru, Adrian Paul Iliescu, Patricio Brikle), „Ultimele zile ale societatii civile”, in A.-P. Iliescu (coord.). Mentalitati si institutii. Carente de mentalitate si inapoiere institutionala in Romania, Ars Docendi, Bucuresti, 2002, ISBN 973-558-069-1. In anul 2007, am publicat la Editura Universităţii din Bucureşti, volumul Raţiune publică şi discurs, ISBN 978-973-737-414+1 şi în calitate de coordonator volumul Managementul cunoasterii, ISBN 978-973-737-391-5. Tot in domeniul filosofiei coordonez seria Biblioteca de Filosofie a Editurii Paralela 45.
Management de proiect: Asa cum rezulta din prezentarea de mai sus, am o  experienta importanta in managementul unor proiecte de cercetare-dezvoltare, unele dintre ele finantate din surse externe sau de aploare deosebita.  Dintre acestea mentionez: „Proiectul pentru Invatamantul  Rural (Rural Education Project)”, ( 2003-2007 director adjunct, 2007 – coordonator). Mentionez ca am facut parte din echipa care a realizat design-ul proiectului (a fost primul proiect realizat de Banca Mondiala in Romania conceput de o echipa de experti romani). Proiectul, cu diferitele lui componente, se adreseaza tuturor elevilor, profesorilor si comunitatilor din mediul rural si are un real impact asupra calitatii educatiei si facilitarii accesului  la educatie in zona rurala; „Education for All”, proiect finantat de UNESCO si Banca Mondiala – coordonator  si membru in echipa de cercetare (1999-2000) . Acest grant a fost utilizat pentru relizarea unui studiu empiric si propunerea de noi politici educationale; „Inter-guvernamental Roles in Education Service”  (2000), proiect de cercetare finantat de Banca Mondiala - membru al echipei de cercetare; „Reforma Invatamantului Preuniversitar” (1994-2000). Aici am fost, coordonatorul Componentei Politici si Legislatie. De asemenea, in calitate de cercetator la Institutul de Stiinte ale Educatiei, am coordonat diferite echipe de cercetare.
Director de proiect pe baza de grant : Am obtinut si am desfasurat diferite proiecte de cercetare pe baza de grant. Unele dintre acestea au fost mentionate mai sus. Lor li se mai adauga: „Universitatea europeana si institutionalizarea cunoasterii: fundamente cultural-valorice ale invatamantului universitar modern si schimbarea institutionala in universitatea de astazi”  –  proiect CNCSIS, 2004 - 2007).

 

 

ECHIPA DE CERCETARE

****

 

Mircea Dumitru, prof. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti

Experienta academica: Mircea Dumitru este, din anul 2000, decan al Facultatii de Filosofie, Universitatea Bucuresti si profesor de filosofie si logica. Este conducator de doctorat din 2006. A mai predat ca Visiting Scholar, la University Center of The City University of New York, la The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, U. S. A. si ca Teaching Assistant, la Department of Philosophy, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S. U. A. Mircea Dumitru a desfasurat o bogata activitate soldata cu publicarea a numeroase articole in reviste din tara si strainatate. De asemenea, a tradus importante opere filosofice (ale unor autori precum Wittgenstein, Quine, Kripke etc.).
Granturi si burse: Mircea Dumitru este, din anul 2006, membru in echipa de cercetare a IHPST-CNRS, Franta – Logique et langage, Modelisation logique, director de grant Profesor Gabriel Sandu, care desfasoara un important proiect de cerctare la nivel european si cu fonduri europene dedicat modelarii logice. In perioada 2003-2005, Mircea Dumitru a fost director de Grant CNCSIS,  cu proiectul Concepte, reprezentare, continut mental. Teme in fundamentele filosofice ale stiintelor cognitive. De asemenea el a fost implicat in proiecte precum: 2004, februarie - iulie: NECLINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucuresti; 2003, februarie - iulie: NECLINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucuresti; 2001, ianuarie – mai: grant al Bancii Mondiale; 1998 – 2001: RELINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucuresti; 1994 - 1998: bursa doctorala, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.; 1993 - 1994: bursa Fulbright, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A., 1991: bursa Institutul Goethe, Düsseldorf, Germany.
Lucrari publicate: On Incompleteness in Modal Logic. An Account through Second-Order Logic, UMI, A Bell & Howell Information Company, 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106-1346, USA, 1998, 218 p.; Logica si argumentare, manual pentru licee (co-autor P. Bieltz), Editura ALL, Bucuresti, 1999; editia a II-a revizuita, 2003; Modalitate si incompletitudine. Logica modala ca logica de ordin superior, cu un cuvant inainte de Profesor Graeme Forbes, Tulane University, New Orleans, S. U. A. si o postfata de Profesor Melvin Fitting, City University of New York, Editura Paideia, Bucuresti, 2001. Lucrare premiata cu Premiul ‘Mircea Florian’ al Academiei Romane; Explorari logico-filosofice, cu o postfata de Sorin Vieru, Editura Humanitas, Bucuresti, 2004. „Atitudini propozitionale. Probleme si teorii (II)”, in Revista de Filosofie, Vol. 3-4, p. 465-476, (Bucuresti: Editura Academiei Romane, 2004) etc.

 

Constantin Stoenescu, conf. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti

Experinta de cercetare si academica: Este seful Catedrei de Filosofie teoretica si logica a Facultatii de filosofie,  specialist in domeniile epistemologie, teoria cunoasterii stiintifice, logica, managementul cunoasterii, dezvoltare durabila. Are experienta in domeniul educatiei continue, fiind prorector si rector al Universitatii Populare din Giurgiu, unde a realizat proiecte in colaborare cu DVV/Germania.
Management de proiect: Este fondator si membru al unor organizatii neguvernamentale, calitate in care a realizat ca membru al echipelor de proiect, expert sau director de proiect, diverse proiecte: membru al echipelor de cercetare a trei proiecte CNCSIS: „Teme ale complexitatii”, „Concepte, reprezentari, continut mental”, „Universitatea Europeana si institutionalizarea cunoasterii” ; director al proiectului „Centrul de informare, consultanta si asistenta juridica pentru cetateni si institutii”, proiect PHARE PDP 297, valoare 40 000 EUR, activitati in colaborare cu Comisia de la Venetia, Academia Romana, Parlamentul Romaniei etc. ; director regional al unor proiecte de dezvoltare durabila finantate in principal de UNDP ; coordonator pentru domeniul educatie in proiectul „Cresterea capacitatii cetatenilor de a influenta si contribui la dezvoltarea comunitatii”, realizat de CNDD cu finantarea Bancii Mondiale ; ca presedinte al Societatii Ecologiste Noua Alianta a fost implicat in ultimii 12 ani in zeci de proiecte, cu finantari diverse , de la Fundatia pentru o Societate Deschisa la PHARE.
Publicatii: A participat la cateva zeci de conferinte nationale si internationale, a publicat nimeroase studii si articole in reviste stiintifice si de cultura. A publicat volumele Experienta si semnificatie, Teoria cunoasterii. Teme. Texte. Literatura (coautor), Filosofia austriaca. Origini, specific, reprezentanti (coeditor) etc. Traduceri din Schlick, Popper, Ernst Tugendhat etc. 

 

Dorina Cucu, asist. univ., doctorand al Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti

Titlul tezei sale de doctorat este „Rationalitate sau democratie. Dileme filosofice privind rolul institutiilor politice”, ceea ce corespunde intru totul tematicii proiectului. A publicat articole in Analele Universitatii din Bucuresti si in Sfera Politicii. Este asistent la Catedra de filosofie politica si morala din Facultatea de Filosofie a Universitatii Bucuresti.

Mircea Tobosaru, asist. univ., doctorand al Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti

Elaboreaza teza Pragmatismul Analitic”. Si aceasta teza se integreaza tematicii proiectului.  Este asistent titular, Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic si Stiinte Socio-Umane, Universitatea Politehnica Bucuresti, Catedra de Filosofie, Logica, Psihologie, Sociologie. A publicat: O Scurta Introducere in Filosofie (Editura Saga, Cluj, 2006) si „Despre Agentii Morali Artificiali” (articol, in volumul colectiv Perspectiva Filosofica asupra Tehnicii, editor Mircea Tobosaru, Editura Printech, Bucuresti, 2006)
Totusi, pe langa acestia, in cadrul diferitelor activitati de cercetare se va atrage un numar mai mare de doctoranzi si masteranzi care vor participa la work-shopuri si conferinte. Cei doi membrii doctoranzi ai echipei de cercetare a proiectului vor fi implicate in toate activitatile. O atentie speciala va fi acordata participarii tinerilor membri ai echipei in elaborarea ipotezelor, a teoriilor, a modelelor si aspectelor aplicative ale acestora. Acestia se vor implica, de asemenea, in mod curent in toate activiatile de cercetare si vor avea posibilitatea de a initia ei insisi ipoteze sau de a propune solutii in vederea progresului cercetarii. In acest cadru, tinerii cercetatori vor beneficia de indrumarile unor profesori cu o experienta deosebita in domeniile studiate si isi vor insusi in mod direct diferite metodologii de cercetare filosofica si aplicativa. Doctoranzii vor fi incurajati sa fructifice rezultatele cercetarilor in vederea realizarii tezelor de doctorat.

 

REZULTATELE CERCETARII

****

Primele rezulate ale activităţii de cercetare din cadrul proiectului au fost prezentate sau vor fi prezentate de către membrii echipei de cercetare după cum urmează:

    •       Romulus Brâncoveanu, lucrarea „Reason and Faith in God. The Case of The Public Use of Reason”, prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale “Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction”, 9 -12 sept., Cluj.
Abstract: This paper is about the relation between reason and faith from the perspective of the public use of reason. I will analyze the general relation between reason and faith in God, without having in view the Christian faith in God or any other religious belief in God. This means the recognition of the legitimacy of all traditions which claim having true faith in God, each in its way, paying attention just to the act of faith as such: Is the act of believing in God a rational act? If it is, what follows from this for the religious beliefs in God? Having to deal with skepticism and fundamentalism, it is reasonable to answer these questions on the basis of the public use of reason.
    •       Romulus Brâncoveanu, „Kant and Rawls on Public Reason and Private Reason”. Lucrarea va fi prezentată în cadrul XXII World Philosophy Congress, Seul – 2008.
Abstract.  The aim of this paper is to compare Kant’s conception on public and private reason with Rawls’ understanding of them. Rawls both rejects and agrees with Kant’s conception of public reason and tries to redefine it as reason of equal citizens who, as a collective body, exercise final political and coercive power over one another in enacting laws and in amending their constitution. In contrast with his point of view, the meaning of Kant's theory regarding the public use of reason is that if an idea can be shared to an auditory, then it has a rational character. If the particular auditory is characterized by subjectivity and it establishes itself as an object of persuasion (see the case of the priest which preaches in a community), the scholar's universal auditory is the one which can distinguish truth from falsehood, because it admits only biding arguments. The idea of a universal auditory supposes a consensual theory of truth and of rationality. According to this theory, the truth is logos, it manifests itself in the field of language and can be established within the perimeter of discussion and debate. In the light of this theory, Rawls’ conception on public reason could be assimilated as a Kantian one.
     •          Romulus Brâncoveanu, „Maşinaria politică, societatea civilă si critica culturii”, Sfera politicii, an XV, nr. 126 - 127, pp. 72 – 96.
Abstract: Taking as a starting point of the discussion the new proposal issued by intellectuals in Romania on setting-up a new centre right political party, this article analyses the role of the intellectuals during the transition in Romania. Unlike the period 1990 – 2000 when the intellectuals had rebuilt the civil society which then they handed out to be used by democratic political parties, in the last period of time intellectuals have been trying to invent new modes of participation in and influence on the political life. The civil society as it had been built by intellectuals was based on various forms of communication and mobilization which nowadays have become ineffective. Intellectuals are now trying to put at work the tradition of the Romanian critique of culture to build up a new ideological form to be seen as common for both liberal and conservatory forces.
     •          Mircea Dumitru, „Conceivability and Possibility. Remarks on the Mind-Body Dualism in Contemporary Philosophy of Mind”, lucrare care va fi prezentată în cadrul XXII World Philosophy Congress, Seul – 2008 .
Abstract. Explaining phenomenal consciousness may be the scientific and philosophical problem of our time, the last frontier of knowledge. This is not at all an easy task. For any serious attempt to  find a place for consciousness within the natural world has not been successful so far. There is a conceptual tension here which makes this business of coming up with a unified (monist) explanation of mind and physical world one of the most intriguing mystery. The most predominant image of the natural world is one of a physicalist type, whereas the mind, and especially the conscious subjective experience seem not to fit well within that physicalist explanation. That explanatory failure may require a dualist metaphysical scheme (probably of a neo-Cartesian type). It may seem very well that we are caught in a dilemma, for we either embrace a physicalist explanation, but then it seems that we leave out consciousness from the big picture we are looking for, or else we face the huge task of conceiving a dramatic change of our scientific outlook about the natural world, and we don’t quite see how that would be possible or desirable. But then, should any attemptt to understand consciusness be a dead-end, something doomed to fail from a theoretical and explanatory point of view? In my paper I explore some philosophical underpinnings of contemporary dualism, focussing on the modal facets of the conceivability (neo-Cartesian) arguments. I will asses both the prospects and the moot points of this type of arguments.
    •       C. Stoenescu,  „Problema irealităţii timpului la McTaggart şi posibilitatea unei soluţii din partea epistemologiei empiriste”, Actele Societăţii Române de fenomenologie, Ed. M. Vlad, A. Sandu, Memoria filosofilor de la Platon la Derrida,  Zeta Books, 2007

Abstract. The memory, without being one of the central themes of the philosophy, has always been present in the field of philosophical research, starting from the Greeks up to the recent modern philosophy. My paper shows the variety of the possible approaches to memory and its hermeneutical generosity, being structured in order to interpret McTaggart’s conception on problems related to time.


© 2007 Toate drepturile rezervate